Què és el 5G

La tecnologia 5G, la cinquena generació de xarxes per a comunicacions mòbils, no consisteix tan sols en un increment substancial de la velocitat amb què ens comuniquem o descarreguem continguts d’Internet. Si bé en una primera fase serà la funcionalitat més valorada i més demandada (per descarregar una cançó trigarem tot just uns segons i una pel·lícula en alta qualitat serà qüestió de molt pocs minuts), el 5G ens portarà un seguit de característiques que permetran desenvolupar noves aplicacions fins ara impensables amb les comunicacions mòbils actuals.

L’estàndard 5G contribueix directament a la transformació digital de la societat i de la indústria. Són dues realitats indivisibles, ja que el 5G està relacionat amb nous serveis que la societat demanda i també amb nous models de producció.

L’estàndard de comunicacions mòbils 5G ens ofereix determinats avantatges clau:

Velocitat

Fins a 10 Gbps, molt superior al 4G

Més capacitat d’interconnexió entre dispositius

(fins a un milió per km2).

Baixa latència

 o temps de resposta de les aplicacions (fins a 1 ms)

Les principals funcionalitats que aportarà la tecnologia 5G es resumeixen en:

Banda ampla mòbil millorada 
(eMBB, enhanced mobile broadband).

 Les velocitats arribaran fins als 10 Gbps, cosa que permetrà la descàrrega ultraràpida de continguts, el vídeo en streaming de molt alta qualitat o que els dispositius mòbils estiguin connectats a la xarxa permanentment. 


Comunicacions d’ultrabaixa latència garantida (URLLC, ultra reliable low latency communication).

El retard de la xarxa (el temps necessari per donar resposta a una sol·licitud) serà molt baix, i l’objectiu és aconseguir un temps de latència d’1 ms. A més, les comunicacions tindran una gran garantia de disponibilitat. 

Comunicació massiva entre màquines (mMTC, massive machine type communication).

El desplegament de xarxes 5G donarà resposta a un augment considerable de les comunicacions entre persones, però aquesta tecnologia serà determinant en les comunicacions entre dispositius (sensors, ordinadors, robots…), ja que es preveuen densitats de fins a 1 milió de dispositius connectats per quilòmetre quadrat.   

IMPACTE DEL 5G A LA SOCIETAT

CONNECTIVITAT UBIQUA I CONSUM DE DADES

En una societat orientada a compartir experiències en línia i al consum massiu de dades, el 5G aplicat a xarxes de petites antenes garanteix la connectivitat mòbil en espais molt concorreguts, com ara estadis, centres comercials, teatres i hospitals, entre altres.
Espais que, tradicionalment, no tenien connectivitat, com els túnels d’autopistes o la xarxa de metro i ferroviària, però també els aparcaments subterranis, oferiran cobertura de dades mòbils als usuaris sense restriccions, i a més potenciaran nous serveis relacionats, com el cotxe multiusuari o car sharing.

SERVEIS I APLICACIONS PER A LA CIUTADANIA

La densificació de xarxes de comunicacions amb el 5G a la ciutat, amb microantenes ubicades al mobiliari urbà, ofereix a la ciutadania la possibilitat d’accedir a continguts, aplicacions i serveis de valor afegit amb una latència mínima. Aplicacions com ara les relacionades amb el consum de béns i serveis, lleure, turisme i les relacions del ciutadà amb l’administració, es veuran millorades sensiblement amb l’arribada del 5G.

REDUCCIÓ DE LA FRACTURA DIGITAL

El 5G permetrà ampliar la cobertura de banda ampla a velocitats altes en zones rurals i aïllades, amb la qual cosa contribuirà a dinamitzar el sector agrícola i la indústria de proximitat, i posarà a l’abast de la població un seguit d’aplicacions i de serveis.

TRANSPORT I SEGUIMENT DE MERCADERIES

El 5G aplicat al sector de la logística permetrà a les empreses la geolocalització i el seguiment de tots els seus actius en temps real en un magatzem o fàbrica, i també durant l’enviament o diferents recorreguts, cosa que afavorirà el comerç electrònic i l’experiència tant de l’operador logístic com del client final.

APLICACIONS PENSADES PER A LA SEGURETAT

La mínima latència o temps de resposta que permet el 5G és determinant per al desenvolupament de serveis relacionats amb la seguretat. La capacitat de la xarxa servirà per detectar incendis a centenars de quilòmetres de distància i fer-ne el seguiment en tot moment, amb l’ajut de drons equipats amb càmeres termogràfiques i sistemes de geolocalització molt precisos. Amb l’aplicació d’intel·ligència artificial podrem preveure qualsevol mena d’incidència, anticipar-la i resoldre-la fins i tot abans no es produeixi.

LA MOBILITAT DEL FUTUR SERÀ 5G

La mobilitat actual està molt vinculada a la sostenibilitat i a la cura del medi. En aquest àmbit els avantatges que ofereixen les comunicacions 5G són cabdals. El vehicle connectat permanentment amb l’entorn (via, semàfors, altres vehicles) redunda en una mobilitat segura i eficient. Això serà possible, entre altres factors, per la baixa latència que garanteix el 5G, cosa que reduirà a gairebé 0 el temps de resposta davant, posem per cas, d’una possible col·lisió. El creació de xarxes de comunicacions autosostenibles a la xarxa viària és fonamental per al desenvolupament de la mobilitat.

DINAMITZADOR DE LA INDÚSTRIA

Amb la tecnologia 5G veurem com es despleguen xarxes de comunicacions privades dedicades específicament a un segment o activitat. Les indústries es beneficiaran d’unes comunicacions segures i garantides i milloraran el rendiment sumant a aquestes comunicacions elements com ara la intel·ligència artificial o desenvolupant processos robotitzats.