5G, trampolín para la transformación de las ciudades

5G I LA REINVENCIÓ DE LES CIUTATS

Què és, en realitat, una ciutat? Per què vivim junts en espais tan limitats? Com ens relacionarem en el futur? Com resoldran les grans metròpolis els reptes de la salut pública, el canvi climàtic o la mobilitat? Quin serà el paper de les urbs petites i mitjanes? Totes aquestes incògnites són avui sobre la taula i fan preveure un canvi de paradigma en el qual la tecnologia tindrà un paper determinant. Començant pel 5G, una porta al futur que ajudarà a redefinir la realitat urbana.

Les ciutats, un model d’organització humana que es remunta a l’any 3000 abans de Crist, s’enfronten al gran desafiament d’abordar alhora múltiples transformacions per ser sostenibles, intel·ligents i humanes. El 2050, el 66% de la població mundial viurà en àrees metropolitanes. Les ciutats, grans protagonistes del segle XXI, hauran de reinventar el funcionament dels serveis urbans, la gestió de l’espai públic, la seguretat i la mobilitat de centenars de milers de persones. Per ser més resilients i adaptar-se al canvi climàtic i a les noves dinàmiques socials, els caldrà sincronitzar nombrosos actors públics i privats per esdevenir proveïdors eficients dels seus clients: la ciutadania.

El concepte de smart city (ciutat intel·ligent), que va sorgir a inicis d’aquest segle de la mà d’alguns gegants informàtics, fa referència a les urbs que fan servir el potencial de la tecnologia i de la innovació, juntament amb la resta de recursos, per promoure de manera més eficient un desenvolupament sostenible i millorar la qualitat de vida dels seus habitants. La informació és el nou fil conductor que permet fer el miracle. Per això és necessari rebre i processar en temps real les dades del que té lloc en cada moment i així poder reaccionar a l’instant i modificar els serveis segons les noves necessitats.

Miniantenes al mobiliari urbà

La clau per a aquest nou funcionament és una connectivitat permanent que exigeix als operadors el desplegament de noves xarxes formades per microantenes, mimetitzades amb l’entorn i situades al mobiliari urbà, que solucionen la demanda de cobertura, sobretot en llocs on hi ha una alta concentració de persones, com ara centres comercials, estadis esportius o el transport públic.

Cal gestionar un flux infinit de dades. La tecnologia 5G amplia la capacitat de la xarxa dividint la cobertura en àrees molt més petites, amb una antena de molt baixa potència a cadascuna. Cada antena ofereix servei a molt pocs usuaris, amb la qual cosa permet que tinguin una velocitat de dades molt alta (hi ha menys usuaris per repartir), amb una potència molt reduïda (equivalent a parlar en veu baixa) i minimitzant les interferències amb altres àrees properes.

La densificació de xarxes de comunicacions amb 5G a la ciutat ofereix al ciutadà la possibilitat d’accedir a continguts, aplicacions i serveis de valor afegit amb mínima latència (temps de reacció). Aplicacions com les relacionades amb el consum de béns i serveis, lleure, turisme i les relacions del ciutadà amb l’administració es veuran millorades sensiblement amb l’arribada del 5G. Veurem noves formes de seguretat i de resposta en cas d’emergències, vehicles autònoms per atendre les demandes de mobilitat, noves experiències de compra i visualitzacions immersives que transformaran el nostre coneixement de la ciutat. Sentirem la trama urbana d’una altra manera.

La tecnologia 5G potenciarà el desenvolupament de solucions amb una elevada eficiència energètica que redueixin l’impacte de les comunicacions mòbils en l’empremta de carboni i l’escalfament global. L’objectiu és reduir d’un 10% el consum elèctric dels equipaments. El 5G també pot ajudar a tenir millor cura del planeta digitalitzant activitats com ara la recollida selectiva de residus a les ciutats. Podrem tenir contenidors intel·ligents que reconeguin i classifiquin els diferents tipus de plàstics o de vidres i que identifiquin, per reconeixement facial, la persona que els diposita. Tot un salt endavant.

Reequilibri territorial i reducció de la fractura digital

Però la cinquena generació de tecnologia mòbil no només permetrà la transformació de les grans ciutats, sinó que també contribuirà a un reequilibri entre les zones urbanes, les ciutats petites i mitjanes i les àrees rurals. És a dir, reduirà l’anomenada fractura digital, que divideix els habitants de grans nuclis amb molts serveis dels que viuen en zones amb poca població i un accés limitat a educació, sanitat o serveis financers, entre d’altres.

El 5G permetrà ampliar la cobertura de banda ampla a velocitats altes en zones rurals i aïllades, cosa que contribuirà a la dinamització del sector agrícola i de la indústria de proximitat i posarà a l’abast de la població aplicacions i serveis. Un poderós instrument per al reequilibri territorial, per fer front als problemes de despoblació i per crear una nova xarxa de ciutats de qualsevol mida on el més important sigui compartir coneixement i millorar la qualitat de vida.