Una xarxa íntegrament 5G

Barcelona serà l’escenari d’un desplegament de xarxa íntegrament 5G habilitada per als usos previstos al projecte que romandrà en funcionament un cop enllestit el projecte. amb l’objectiu de mostrar els principals avantatges d’aquesta tecnologia en diversos àmbits.

Baixa latència, fiabilitat i robustesa per mitjà de càmeres 5G connectades a sistemes edge amb acceleradors d’intel·ligència artificial.

Gran ample de banda per a transmissió d’imatges d’alta qualitat i hologrames o vídeo d’alta definició per mitjà d’uplinks 5G.

Comunicacions massives entre objectes a través d’equips mimetitzats al mobiliari urbà.

Així mateix, es prestarà especial atenció a mitigar riscos associats a la Ciberseguretat de la xarxa, a l’contemplar diversos casos d’ús corresponents a sectors catalogats com a crítics.