El 5G, aliat de l’eficiència energètica

L’energia ha passat a tenir un pes molt destacat al pressupost de les llars. De mica en mica, ens hem anat familiaritzant amb conceptes diversos  per poder entendre el rebut de la llum. Hem après quines són les hores vall i quines són les hores punta per posar o no la rentadora o el rentaplats. L’estalvi energètic ha esdevingut una prioritat. I també l’eficiència.

El món, inclòs el món virtual, necessita energia per moure’s. Com més energia estalviem, menys explotarem els recursos naturals de què disposem i més cuidarem el planeta. Com ens pot ajudar la tecnologia 5G en aquest objectiu? La revolució de les comunicacions mòbils farà innecessaris molts desplaçaments i optimitzarà tota mena de processos. A més, la nova generació de la telefonia requereix xarxes denses i compostes de nombroses antenes i altres components. Això obliga al desenvolupament de solucions amb una elevada eficiència energètica, que redueixin l’impacte de les comunicacions mòbils en la petjada de carboni i l’escalfament global. L’objectiu és reduir un 10% el consum elèctric dels equips.

La xarxa 5G serà més verda que les seves predecessores i millorarà l’eficiència de molts serveis gràcies al manteniment predictiu, els comptadors intel·ligents i l’ús massiu del big data, entre d’altres avenços. El pla de recuperació econòmica de la Unió Europea (UE) per fer front als efectes de la pandèmia té dos pilars fonamentals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització de l’economia, que alhora es basa en l’ús de les dades a través de les xarxes 5G. Es tracta de donar una empenta a nous serveis i solucions en mobilitat, salut, gestió urbana i industrialització, entre d’altres. Solucions més eficients des del punt de vista energètic i mediambiental.

Ara per ara es calcula que les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) suposen l’1,4% del total de les emissions de carboni a l’atmosfera i el 4% del consum energètic global. Però el 5G marcarà un abans i després en la indústria. Els mesuraments demostren que la tecnologia 5G consumeix un 10% de la potència del 4G equivalent, és a dir, és deu vegades més eficient. Aquestes dades d’eficiència energètica (mesurada en W/Mbps, és a dir, watts per megabits per segon) es basen en un disseny més eficient de la tecnologia i els equips, que permet minimitzar l’ús dels recursos per a la transmissió de dades. I partint d’aquest disseny, entren en joc els algorismes, que maximitzen l’apagada i l’encesa dels recursos en funció de la demanda de trànsit. L’ús del machine learning i de la intel·ligència artificial (IA) suposen un afegit de fiabilitat per al sistema, atès que milloren l’eficiència energètica del 5G.

L’eficiència energètica ha esdevingut una obligació a la indústria, al transport, a les ciutats i a les llars. El 5G serà un aliat en el combat per reduir la factura energètica, conservar els recursos naturals i fer front al canvi climàtic. La gestió intel·ligent d’infraestructures i de dispositius ens ajudarà a consumir menys energia i, per tant, a fer que siguem més sostenibles.

L’energia no es crea ni es destrueix, només es transforma. El primer principi de la termodinàmica, que ens van ensenyar a les classes de física a l’Institut, és la més sòlida i universal de les lleis de la naturalesa descobertes fins ara. El 5G serà un aliat de l’eficiència i estalvi energètic. Un pas endavant per tenir cura del nostre món.