El 5G, aliat davant del canvi climàtic

Vivim en un nou escenari. Els episodis meteorològics extrems se succeeixen i cada cop resulta més difícil explicar als nens què són les estacions de l’any. Quines són les diferències entre la tardor i l’hivern o entre la primavera i l’estiu? El canvi climàtic i les seves conseqüències amenacen el planeta sencer, posant en risc el funcionament de les ciutats, els grans símbols de la civilització al segle XXI. Com ens podem preparar per a problemes i reptes completament nous?

El 5G apareix com un aliat en aquest combat. La gran revolució de la telefonia ofereix una sèrie d’eines (baixa latència, múltiples usuaris, ultra definició d’imatge, ….) que poden ajudar els gestors públics i privats a prendre decisions i actuar davant de possibles esdeveniments causats pel canvi climàtic. La nova capacitat de transmetre quantitats ingents de dades amb fiabilitat absoluta pot ajudar al control de qualitat de l’aigua, la gestió dels cabals fluvials, la supervisió de les zones susceptibles de patir incendis (amb drons connectats amb els serveis d’emergència), o de les marees, per exemple.

El 5G és un motor d’innovació. Necessitarem aplicar tot el coneixement disponible i cercar solucions innovadores per adaptar-nos a les noves condicions climàtiques. La nova tecnologia mòbil tindrà un paper destacat en el desenvolupament de sistemes de prevenció i resiliència a les ciutats davant dels nous episodis climàtics extrems. Segons els experts, la innovació i la digitalització seran fonamentals per descarbonitzar l’economia i mitigar els efectes d’aquest desafiament sense precedents que és l’escalfament global.

La millora de les telecomunicacions tindrà un paper clau per aconseguir el 40% de la reducció d’emissions (1.400 megatones equivalents de CO2) projectada per al 2030, segons la consultora McKinsey. Una millor connectivitat virtual reduirà desplaçaments físics i permetrà una nova organització dels fluxos de treball i dels hàbits a les ciutats.

Millora de l’eficiència dels serveis

L’ús responsable de l’energia també serà una qüestió estratègica. La tecnologia 5G requereix xarxes denses i compostes de nombroses antenes i altres components. Aquesta necessitat impulsa el desenvolupament de solucions amb una elevada eficiència energètica, que redueixin l’impacte de les comunicacions mòbils a la petjada de carboni i l’escalfament global, i siguin alhora viables econòmicament. L’objectiu és reduir un 10% el consum elèctric dels equips.

El 5G millorarà l’eficiència de molts serveis gràcies al manteniment predictiu, els comptadors intel·ligents, així com gràcies a l’ús massiu del Big Data, els algorismes i la Intel·ligència Artificial. Entre totes optimitzaran l’apagat i l’encesa dels recursos en funció de la demanda de trànsit i permetran reduir, o fins i tot evitar, el consum de recursos no estrictament necessaris per proporcionar un servei, amb el consegüent estalvi d’energia, segons Andrés Vicente, CEO i president d’Ericsson Iberia.

Al nou escenari climàtic, el 5G serà una palanca de canvi per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i per garantir un desenvolupament sostenible i inclusiu que no deixi ningú enrere. La digitalització i les noves tecnologies seran instruments per resoldre els nous problemes que tenim plantejats. El 5G ens ajudarà a fer front als nous reptes climàtics.