El pilot 5G Catalunya experimenta una solució de xarxa virtualitzada multioperador per assegurar la connectivitat en zones turístiques estacionals

  • 5G Catalunya, una de les adjudicatàries d’ajuts al desenvolupament de pilots 5G de Red.es, ha dut a terme una demostració d’aquesta tecnologia basada en el model de neutral host al Passeig Marítim de la Barceloneta.
  • Ajustar a la dimensió adient la capacitat de la xarxa mòbil en zones turístiques com les platges planteja un desafiament a causa dels pics de trànsit en època estival, la qual cosa deriva en una congestió de la xarxa i una mala experiència de l’usuari. Aquest problema es resol amb aquest cas d’ús, mitjançant una arquitectura de xarxa virtualitzada multioperador que permet densificar les xarxes dels operadors reduint els costos de desplegament.
  • En aquesta iniciativa han participat Cellnex Telecom, Grup Masmovil, Lenovo i Nae.

La demostració s’ha dut a terme al Passeig Marítim de la Barceloneta, com a exemple de zona turística estacional.

“Hem escollit aquest lloc emblemàtic per demostrar aquest cas d’ús, que permetrà donar resposta a l’increment del consum de dades, usuaris i dispositius mòbils connectats a Internet que es pronostica per als propers anys”, ha explicat Javier Polo, Project Manager de Cellnex Telecom.

Es preveu que el consum mensual de dades mòbils es multipliqui per quatre o cinc cap a finals del 2025, per l’adquisició de nous hàbits per part dels consumidors, els nous serveis oferts pels operadors i les capacitats dels smartphones. “Per satisfer la demanda, els operadors mòbils hauran de incrementar la densitat de les xarxes. La solució neutral host virtualitzada que Cellnex ha plantejat per a aquest pilot permet respondre a aquesta necessitat tot unint forces amb els operadors”, ha afegit Polo.

Per donar solució a aquesta problemàtica, el pilot 5G Catalunya ha implementat una xarxa neutral multioperador virtualitzada eficient que, gràcies a la compartició d’infraestructures, fibra i recursos de la xarxa d’accés ràdio (RAN), permetrà als operadors de xarxa mòbil augmentar la capacitat de xarxa de manera eficaç.

Per a la demostració, s’ha instal·lat una xarxa d’accés ràdio (RAN) virtualitzada basada en Open RAN. Aquesta nova arquitectura de xarxa possibilita virtualitzar elements de la xarxa en servidors de propòsit general i utilitza programari i interfícies oberts per integrar els diferents components de la xarxa d’accés, fomentant la innovació i reduint costos de desplegament. Els servidors s’han instal·lat a un Edge data center gestionat per Cellnex. A més, s’ha desplegat una Small Cell que ha donat cobertura a una part de la platja del Somorrostro, i s’han simulat dos operadors de xarxa compartint la xarxa mòbil (RAN Sharing), mitjançant la difusió de dos identificadors de xarxa mòbil (PLMN_Id). Tant la freqüència com els PLMN_ID han estat proporcionats pel Grup Masmovil.

Aquest pilot és una de les primeres experiències on s’aconsegueix compartició de xarxa amb RAN virtualitzada.

El desplegament d’Small Cells multioperador en zones denses que presenten congestió de xarxa suposa una millora de la satisfacció de l’usuari, ja que la gestió dinàmica que se’n fa permet adaptar els recursos a la demanda de capacitat, evitant puntes de congestió de la xarxa mòbil alhora que fa possible una millor experiència en l’ús d’aplicacions o Internet.

Sobre 5GCat

El projecte 5G Catalunya ha estat un dels adjudicataris de la segona convocatòria d’ajuts al desenvolupament de pilots 5G llançats a finals del 2019 per Red.es —entitat del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital— en el marc del Pla Nacional 5G. La iniciativa compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

5G Catalunya està desenvolupat per un consorci de vuit empreses liderat per Cellnex Telecom i el Grup Masmovil, en què també participen l’operadora catalana Parlem Telecom, l’empresa especialitzada en realitat augmentada per a la indústria Aumenta Solutions, l’enginyeria Atos, la consultora Nae, la tecnològica Lenovo i la start-up Nearby Computing, spin-off del Barcelona Supercomputing Center. A més a més, el projecte compta amb el suport de la fundació Mobile World Capital Barcelona.

El pilot consta de set casos d’ús orientats a desenvolupar solucions basades en tecnologia 5G per a entorns urbans, concretament en mobilitat, educació en remot, sector industrial, compra a distància, transmissió audiovisual, gestió de la seguretat i emergències i connectivitat a zones amb una alta ocupació estacional.

L’execució d’aquests set casos té com a objectiu impulsar la transformació digital en diferents àmbits de la vida de les persones, tot ajudant a consolidar la implantació d’un ecosistema tecnològic que actuarà, sens dubte, com a palanca de desenvolupament tant a nivell social com a econòmic.