Autobús autònom 5G

SOLUCIÓ DE MOBILITAT EN GRANS RECINTES FIRALS

Aquest projecte, en el qual intervé la Fira de Barcelona, pretén aportar solucions de mobilitat en grans espais tancats de forma sostenible.

Fira de Barcelona, una de les organitzacions firals més importants d’Europa per volum i qualitat d’esdeveniments, disposa d’un recinte format per diversos pavellons i actualment es troba en procés d’expansió.

La mobilitat dels visitants en actes i fires de gran envergadura provoca que els assistents deixin de visitar determinats pavellons per les llargues distàncies que cal recórrer. Una solució per facilitar la mobilitat és crear i habilitar un servei d’autobús llançadora 5G flexible i dinàmic que funcioni de manera automàtica, sense conductor.

Autobus autonomo 2

En aquest projecte s’aplicarà una infraestructura de xarxa flexible i privada 5G per prestar serveis de comunicacions vehiculars avançades a un autobús autònom que es destinarà al transport de passatgers entre diversos punts del recinte.

Disposar de vehicles de mobilitat autònoma amb rutes configurables a l’interior dels recintes aportarà una solució a les restriccions dels serveis de mobilitat actuals, la qual cosa contribuirà al potencial dels recintes de Fira de Barcelona. A més, es tracta d’un projecte basat en la sostenibilitat i el respecte pel medi.