Suport hologràfic a l’educació a distància

Aquest cas d’aplicació està pensat per a la creació d’un suport hologràfic per a entorns de formació a distància. L’objectiu és aportar valor afegit a l’entorn de l’educació a distància i guanyar sensació de proximitat física entre professors i alumnat. Per aconseguir-ho, es fa servir la presència hologràfica de l’orador, que pot establir comunicació bidireccional amb els alumnes.

La comunicació 5G permet que els diversos participants interactuïn entre ells, mantinguin una conversa i, d’aquesta manera, superin els obstacles propis de la comunicació remota.

Impacte esperat i avantatge aportat pel 5G

L’ús d’una xarxa 5G permet disposar d’una alta capacitat d’enviament d’informació amb una latència de xarxa (temps de resposta) molt baixa que fa possible l’enviament i la visualització d’hologrames de manera bidireccional.

.

.

El pilot 5G Catalunya ha desenvolupat i validat un cas d’ús d’holografia bidireccional aplicada a la formació a distància, una tecnologia avançada que es basa en el desenvolupament de les xarxes 5G. En aquest projecte han participat Cellnex, Masmovil, Augmenta Solutions, Lenovo i Nae, cinc dels vuit socis de la UTE 5G Catalunya, que han comptat amb la col·laboració de Barcelona Activa.

La demostració ha tingut lloc al Cibernàrium, el centre de formació i divulgació tecnològica de Barcelona Activa ubicat al Media TIC, amb la participació de representants de Red.es i de les empreses que formen part del projecte.

.