Suport hologràfic a l’educació a distància

Aquest cas d’aplicació està pensat per a la creació d’un suport hologràfic per a entorns de formació a distància. L’objectiu és aportar valor afegit a l’entorn de l’educació a distància i guanyar sensació de proximitat física entre professors i alumnat. Per aconseguir-ho, es fa servir la presència hologràfica de l’orador, que pot establir comunicació bidireccional amb els alumnes.

La comunicació 5G permet que els diversos participants interactuïn entre ells, mantinguin una conversa i, d’aquesta manera, superin els obstacles propis de la comunicació remota.

Impacte esperat i avantatge aportat pel 5G

L’ús d’una xarxa 5G permet disposar d’una alta capacitat d’enviament d’informació amb una latència de xarxa (temps de resposta) molt baixa que fa possible l’enviament i la visualització d’hologrames de manera bidireccional.