Neutral host, connectivitat en zones d’alta ocupació estacional

Aquest pilot té com a objectiu demostrar que el model d’amfitrió neutre permet un desplegament de xarxa 5G eficient i flexible i amplia els serveis de connectivitat a zones d’ombra i a zones on les necessitats de recursos de xarxa siguin molt estacionals com és el cas de les platges.

L’objectiu és implementar una xarxa neutral multi operador eficient i dinàmica en una zona turística que pateix variacions i pics molt dispars de nombre d’usuaris.

La connectivitat ha esdevingut una necessitat bàsica i fonamental en l’entorn laboral i en el lleure. Una connectivitat de qualitat i velocitat en la transmissió de veu i d’imatges que el 5G ofereix:

  • Taxa de dades de 10 a 100 vegades millor que la de xarxes 4G
  • Temps de resposta (latència) d’1 mil·lisegon
  • Banda ampla 1.000 vegades més ràpida per unitat d’àrea
  • Fins a 100 dispositius més connectats per unitat d’àrea

Els operadors han de poder desplegar xarxa eficientment, motiu el qual es fa necessari el paper de l’operador neutre i la compartició de recursos.

En aquest pilot es desplegarà en una platja de la comarca del Barcelonès una xarxa neutral, que que permetrà en un futur compartir recursos entre els diferents operadors.

D’aquesta manera els operadors podrien oferir un servei de millor qualitat i augmentar la cobertura a zones que fins ara restaven a l’ombra pels costos de desplegament.