XAL: Ús de la xarxa 5G al sector audiovisual

La digitalització de la comunicació i l’aparició de plataformes d’informació a les quals accedeix la ciutadania des de múltiples dispositius fa que les productores audiovisuals adoptin nous models i noves tecnologies.

En aquest pilot, en què intervé la Xarxa Audiovisual Local, s’explora l’ús de tecnologia 5G mitjançant el desplegament de càmeres i de dispositius de telefonia mòbil durant un esdeveniment per capturar i transmetre per les xarxes 5G amb qualitat HD i enviar-les al control central de XAL/betevé per a la realització en remot i la distribució.

En aquest cas, la tecnologia de beamforming permet adaptar l’ample de banda a les necessitats de la càmera en qüestió i configurar el flux de dades optimitzant els recursos disponibles.